سایت ها و نرم افزارها| پایان نامه های مرتبط|معرفی کتاب|گزارش و مصاحبه|مقالات گروه|صفحه اصلی
مقالات امام رضا ع
سیره ارتباطی امام رضا(ع) از مدینه تا مرو
بررسی چگونگی ارتباط امام رضا (علیه السلام) با اصحاب در کوفه، بغداد و قم
بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا(ع) در عراق و خراسان
واکاوی تاریخی ملیت مادر امام رضا (ع) نجمه: بانویی یونانی تبار
تأثیر ولایت عهدی امام رضا (ع) بر قیام های علویان
بررسی پیامدهای ورود امام رضا (ع) به ایران
واکنش‌های سیاسی امام رضا (ع) در تقابل با بحران‌های عصر خویش
راه های ایالات غرب خراسان به سوی نیشابور مقارن ورود امام رضا (ع) به خراسان
نقش امام رضا علیه السلام در وحدت ملی و انسجام اسلامی عصر عباسی
غالیان دوره امام رضا (ع) و چگونگی برخورد آن حضرت (ع) با آنها
حضور تاریخی یهودیان عصر امام رضا (ع) در خراسان
واکاوی علت‌های انتخاب امام رضا علیه السلام برای ولایتعهدی توسط مأمون
تحلیل کنش‌های متظاهرانه مأمون در مواجهه با امام رضا(ع)
جایگاه توجه به رویکرد نویسنده در ارزیابی گزاره‎های تاریخ‌نگاری روایی؛ مطالعه موردی نقش رویکرد حدیثی کلامی شیخ صدوق در طرح اخبار ولایت‌عهدی امام رضا(ع)
مؤلفه های مکتب سیاسی امام رضا (علیه السلام) در افق تمدن اسلامی
نقش حضرت امام رضا (ع) در شکوفایی و توسعه فرهنگ و تمدن اسلام
شاخصه های تاثیرگذار نهضت ترجمه در عصر امام رضا علیه السلام
کارکرد تمدن سازانه هجرت امام رضا(ع) به ایران
سیره سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با حکومت جور (مطالعه موردی ولایتعهدی)
اندیشه و سیره سیاسی امام رضا (ع)

منتشر شده در :1400/03/31
بازدید:0

نویسندگان: سیدجواد امام جمعه زاده و رضا محمود اوغلی؛ این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل‌شده از امام رضا(ع) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را در مورد مسائل مهم جامعه و حکومت در دوره بحرانی (203-183 ق) بررسی کند. مقوله ولایتعهدی و حضور امام(ع) در خراسان به همراه عوامل تأثیرگذار دیگر مانند ظهور و بروز ادیان و فرقه‌های انحرافی، تقسیم خلافت عباسی و خیزش علویان باعث شده بود در این دوره سؤا‌ل‌ها و پرسش های جدیدی مطرح شود که متناسب با این دوره پاسخ‌های خود را می‌طلبید.

مطالعه بیشتر... اضافه کردن دیدگاه...

منتشر شده در :1400/03/31
بازدید:0

نویسنده: ابراهیم برزگر؛ این نوشتار می‌کوشد تا با تمرکز بر موضع‌گیری‌های سیاسی امام رضا(ع)، معطوف به رقیب و دشمن سیاسی ایشان یعنی مأمون، به استنباط‌های نظری بپردازد و از خلال این بررسی به پرسش‌های سیاست در دنیای معاصر پاسخ دهد. سیاست امام رضا(ع) در دو وجه «سیاست معطوف به مأمون» و «سیاست معطوف به امام(ع)» قابل تعقیب است.

مطالعه بیشتر... اضافه کردن دیدگاه...

منتشر شده در :1400/03/31
بازدید:0

نویسنده: سید اذکار نقوی؛ با توجه به نقش علویان در حوادث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر خلافت عباسی و ستم خلفای عباسی در حق آنان، برخی از علویان زیدی مسلک، قیام هایی بر ضد خلافت طراحی نمودند و در نتیجه، بحرانهای بسیاری برای عباسیان به وجود آمد؛ به گونه ای که سرکوبی و مقابله با این شورش ها، چالش اصلی خلافت عباسی بود.

مطالعه بیشتر... اضافه کردن دیدگاه...

منتشر شده در :1400/03/31
بازدید:0

نویسنده: امیر اکبری؛ عصر امام رضا(ع) به عنوان یکی از دوره های پرتنش سیاسی و فرهنگی از جهات مختلف قابل اهمیت است. تقسیم خلافت عباسی، درگیری میان امین و مامون، خیزش بزرگ علویان و سرانجام دعوت امام به خراسان ناگزیر تدابیر سیاسی خاصی را از سوی امام در مقابل این بحران ها به همراه داشت. ضرورت های سیاسی دعوت امام به خراسان و نیز مقوله واگذاری ولیعهدی به ایشان یکی از وقایع بدیع خلافت عباسی و همچنین نقطه عطفی در تاریخ تشیع به حساب می آید.

مطالعه بیشتر... اضافه کردن دیدگاه...

منتشر شده در :1400/03/31
بازدید:0

نویسنده: بهمن براتی دشت بیاض؛ این پژوهش درباره نـقش امام رضا علیه السلام در حفظ انـسجام اسـلامی در عصر عبّاسی است. این دوره از تاریخ خلافت عبّاسی به دلیل مشکلات به وجود آمده در زمان هارون و سپس درگیری های سیاسی بین امین و مأمون و جنگ میان آن دو و همچنین نارضایتی عنصر عرب از مأمون به دلیل بها دادن بـه عنصر ایرانی بسیارمهم است. در این میان امام رضا علیه السلام نقش و تأثیر بسزایی در وحدت امت اسلامی داشت.

مطالعه بیشتر... اضافه کردن دیدگاه...
ادامه اخبار...
مقالات گروه

تعامل با خانواده در سنت رضوی (رویکرد تبارشناسانه)

نویسنده: سید علیرضا واسعی؛ امامان معصوم (ع) در تفکر شیعی نه بانی شریعت الهی اند و نه در افزودن یا کاستن آن نقشی ایفا می کنند. آن چه آنان به عنوان مراجع دینی بر عهده دارند، تبیین حقیقت دیانت، بیان سنت و سیره صحیح نبوی است که در گذر زمان و دوره های تاریخی، عمداً یا سهواً مورد فهم و تفسیرهای مختلف قرار می گرفت و چه بسا از مسیر اصلی خویش دور می افتاد.

سیره سیاسی و اجتماعی امام رضا(علیه السلام)

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی: مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی: مامون، امام رضا (علیه السلام) را به ایران آورد و مستقیما پیشنهاد خلافت داد اگر امام رضا (علیه السلام) می پذیرفت، شاید واگذار می کرد اما زودتر از این ایشان را می کشت.

امام رضا و عصر طلایی تمدن اسلامی

دکتر محمد الله اکبری: مورخان، دوران طلایی و عصر شکوفایی تمدن اسلامی را مدیون تلاشهای عصر امام رضا(ع) و قرن دوم تا سوم هجری می دانند.

حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد قاسم احمدی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ اهل بیت مجتمع تاریخ، سیره و تمدن اسلامی در گفتگوی اختصاصی با سایت سخن تاریخ:

نقشه مأمون در مسأله ولایت عهدی امام رضا(ع) تخریب مقام امامت بود.

پژوهشی در جایگاه کلامی بزنطی و منزلت وی نزد امام رضا (ع) و امام جواد (ع)

نویسندگان: نعمت الله صفری فروشانی و محمدتقی ذاکری؛ بررسی حیات فرهنگی و اجتماعی اصحاب امامان شیعه:، نظر تاریخ پژوهان دهه های اخیر را به خود جلب کرده است. اغلب پژوهش های جدید، احمد بن محمد بن عمرو بن ابی نصر بزنطی (م221ه .ق) را به عنوان یکی از اصحاب امام رضا(ع) مورد توجه قرار داده اند اما به همراهی او با امام جواد(ع) و نیز جایگاه کلامی او به صورت بایسته نپرداخته اند.

واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دوره (203 ـ 183 ق)

نویسندگان: جواد امام جمعه زاده و رضا محمود اوغلی؛ این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل‌شده از امام رضا(ع) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را در مورد مسائل مهم جامعه و حکومت در دوره بحرانی (203-183 ق) بررسی کند. مقوله ولایتعهدی و حضور امام(ع) در خراسان به همراه عوامل تأثیرگذار دیگر مانند ظهور و بروز ادیان و فرقه‌های انحرافی، تقسیم خلافت عباسی و خیزش علویان باعث شده بود در این دوره سؤا‌ل‌ها و پرسش های جدیدی مطرح شود که متناسب با این دوره پاسخ‌های خود را می‌طلبید.