زمان همایش: 2 دی 1395

مکان همایش : میدان جهاد ، مجتمع آمورش عالی امام خمینی (ره) سالن قدس

 

ایمیل: sadafkosar@imam.miu.ac.ir 

تلفن: 02537110614

مقالات گروه